• -  :  :

GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG NHÂN KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944- 22/12/2023) VÀ 34 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/202...

Ngày 22/12/2023, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung tâm) long trọng tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2023) và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023).

Tin hoạt động

GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG NHÂN KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944- 22/12/2023) VÀ 34 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2023)

GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG NHÂN KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944- 22/12/2023) VÀ 34 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2023)

08/01/2024 20:39

Ngày 22/12/2023, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung tâm) long trọng tổ chức gặp mặt truyền...

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Văn hóa - Thể thao