Search for hotel

LỌC BỞI

Giá lọc

Hotel Star

Điểm đánh giá

Priority Room Upgrade

Property type

Facilities

Hotel Service

Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Vũng Tàu
Không được đánh giá : Đánh giá số
0/5
từ
59,590,800 ₫ /đêm
Facilities:
TPHCM
Không được đánh giá : Đánh giá số
0/5
từ
0 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Coffee and tea
Paris
Rất tốt : Đánh giá số
4.4/5
từ
550 ₫ /đêm
: Đánh giá số
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Xuất sắc : Đánh giá số
5.0/5
từ
550 ₫ /đêm
: Đánh giá số
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Flat Tv Internet – Wifi Coffee and tea
Đà Lạt
Xuất sắc : Đánh giá số
4.7/5
từ
550 ₫ /đêm
: Đánh giá số
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Los Angeles
Xuất sắc : Đánh giá số
5.0/5
từ
900 ₫ /đêm
: Đánh giá số
Facilities: Wake-up call Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi
Xuất sắc : Đánh giá số
4.5/5
từ
900 ₫ /đêm
: Đánh giá số
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Flat Tv Coffee and tea
California
Xuất sắc : Đánh giá số
4.7/5
từ
700 ₫ /đêm
: Đánh giá số
Facilities: Car hire Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Los Angeles
Rất tốt : Đánh giá số
4.0/5
từ
500 ₫ /đêm
: Đánh giá số
Hiển thị1 - 9 of 15 số khách sạn
Tin nhắn {{unread_count}}
Trò chuyện với: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Bạn: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}